ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

มีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน 3 แบบที่คุณสามารถเลือกได้ แต่ทั้งหมดทำงานโดยใช้หลักการเดียวกัน:

 • แผงโซลาร์เซลล์แปลงแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นไฟฟ้าโดยใช้ปรากฏการณ์เซลล์โฟโตวอลเทอิก

 • ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สามารถแปลงโดยใช้ตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หรือเก็บไว้ในแบตเตอรี่

 • จากนั้นไฟฟ้ากระแสสลับก็จะถูกใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

1

 ระบบต่อกับสายส่งการไฟฟ้า (On-Grid): แผงโซลาร์เซลล์ + สายส่งการไฟฟ้า

ระบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและถูกที่สุด เมื่อคุณใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ระหว่างช่วงที่มีแสงอาทิตย์/กลางวันและจากสายส่งการไฟฟ้าระหว่างช่วงเวลาที่มืด/กลางคืน

2

ระบบผสม (Hybrid): แผงโซลาร์เซลล์, แบตเตอรี่ + โครงข่ายการไฟฟ้า

ระบบผสมเป็นระบบเมื่อคุณใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ระหว่างช่วงกลางวัน พลังงานไฟฟ้านี้ถูกใช้สำหรับความต้องการไฟฟ้าช่วงกลางวันและชาร์จแบตเตอรี่ จากนั้นพลังงานไฟฟ้าจะถูกใช้ระหว่างชั่วโมงช่วงกลางคืนและสายส่งการไฟฟ้าถูกใช้เป็นพลังงานสำรอง

3

ระบบไม่ต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้า (Off-Grid): แผงโซลาร์เซลล์ + แบตเตอรี่เท่านั้น

ระบบไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าถูกใช้เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าหรือไม่จำเป็นต้องใช้ แผงโซลาร์เซลล์ถูกใช้เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าช่วงกลางวันและเพื่อชาร์จแบตเตอรี่สำหรับพลังงานระหว่างช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์

 • ดวงอาทิตย์จะส่องแสงบนแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้กำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

 • ไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกป้อนเข้าสู่ตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

 • ไฟฟ้ากระแสสลับ 240 VAC ถูกใช้เพื่อจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยของคุณ

 • ไฟฟ้าส่วนเกินก็จะถูกป้อนเข้าสู่สายส่งการไฟฟ้า

เมื่อมีแสงอาทิตย์บนแผงโซลาร์เซลล์ (หรือแม้กระทั่งวันที่มีเมฆก็ตาม) ซึ่งจะทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมา

ตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่สร้างขึ้นจากแผงโซลาร์เซลล์ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 240 V AC ซึ่งสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมด

 

เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ไม่ผลิตไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น ช่วงกลางคืน ไฟฟ้าก็จะมาจากสายส่งการไฟฟ้าตามปกติ ผู้ค้าปลีกพลังงานจะเรียกเก็บเงินในอัตราปกติสำหรับไฟฟ้าที่ใช้

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมเป็นการรวมกันของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานที่เก็บไว้ แต่ถูกเชื่อมต่อเข้ากับสายส่งการไฟฟ้า

ระบบผสมจะผลิตไฟฟ้าในวิธีการเดียวกันกับระบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า แต่จะใช้ตัวแปลงพลังงานไฟฟ้าแบบผสมแบบพิเศษและแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานสำหรับการใช้งานภายหลัง

ความสามารถในการเก็บพลังงานทำให้ระบบผสมเพื่อทำงานเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองระหว่างที่ไฟฟ้าถูกตัด

ข้อดีของระบบผสมเพื่อให้อิสรภาพด้านพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้า

ระบบไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าเป็นระบบที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้าและดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เก็บพลังงาน

ระบบไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าเพื่อกำเนิดไฟฟ้าให้เพียงพอและมีความจุแบตเตอรี่ที่เพียงพอเพื่อให้ได้ตามความตัองการพลังงานของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้

ค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่และตัวแปลงพลังงานไฟฟ้าหมายถึงระบบไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้านั้นมีราคาแพงกว่าระบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า และโดยปกติแล้วเราจะแนะนำให้ใช้ระบบนี้สำหรับพื้นที่ห่างไกลจากสายส่งการไฟฟ้า

 

นั่นหมายถึง ต้นทุนแบตเตอรี่จะลดลงในช่วงเวลาสองสามปี ซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นสำหรับความต้องการของระบบไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าในพื้นที่ชนบท

มีคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่?

คลิกด้านล่างเพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ติดต่อเราท

เราอยากจะฟังความคิดเห็นจากคุณ

© 2020 Thai Solar Power

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube