มีคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่?

หาคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

jon-tyson-hhq1Lxtuwd8-unsplash.jpg

How do solar panels work?

Solar cells are generally made from silicon, a semiconductor that generates electricity.  This process is known as the 'photovoltaic effect'.

Solar panels work by absorbing sunlight and generating direct current (DC) energy which is then converted to usable alternating current (AC) energy with the help of an inverter. The AC energy is then distributed to your home or business.

Sun shining on solar panel on roof.png

ระบบไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้ามีประโยชน์อะไรบ้าง?

ประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนที่มีแสงอาทิตย์เกือบทั้งปี และเป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบ  ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านหรือธุรกิจของคุณจะสามารถช่วยคุณได้ดังนี้:

 • ลดหรือตัดค่าไฟฟ้าที่คุณต้องจ่ายประจำ

 • ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ยอดเยี่ยม

 • ป้องกันค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น

 • เพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

 • ปรับภาพลักษณ์ธุรกิจของคุณ

Electricity Station

ระบบไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้ามีประโยชน์อะไรบ้าง?

เรามีตัวเลือกระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน 3 แบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณ - ระบบไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า, ระบบผสม และระบบไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า

1. ระบบต่อกับสายส่งการไฟฟ้า (On-Grid): แผงโซลาร์เซลล์ + สายส่งการไฟฟ้า

2. ระบบผสม (Hybrid): แผงโซลาร์เซลล์, แบตเตอรี่ + โครงข่ายการไฟฟ้า

3. ระบบไม่ต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้า (Off-Grid): แผงโซลาร์เซลล์ + แบตเตอรี่เท่านั้น

ระบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและถูกที่สุด เมื่อคุณใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ระหว่างช่วงที่มีแสงอาทิตย์/กลางวันและจากสายส่งการไฟฟ้าระหว่างช่วงเวลาที่มืด/กลางคืน

ระบบผสมเป็นระบบเมื่อคุณใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ระหว่างช่วงกลางวัน พลังงานไฟฟ้านี้ถูกใช้สำหรับความต้องการไฟฟ้าช่วงกลางวันและชาร์จแบตเตอรี่ จากนั้นพลังงานไฟฟ้าจะถูกใช้ระหว่างชั่วโมงช่วงกลางคืนและสายส่งการไฟฟ้าถูกใช้เป็นพลังงานสำรอง

ระบบไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าถูกใช้เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าหรือไม่จำเป็นต้องใช้ แผงโซลาร์เซลล์ถูกใช้เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าช่วงกลางวันและเพื่อชาร์จแบตเตอรี่สำหรับพลังงานระหว่างช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์

Cage Lamp

จะเกิดอะไรขึ้น หากความต้องการไฟฟ้าของฉันเปลี่ยนแปลงไป?

ระบบของคุณสามารถออกแบบได้เพื่อให้ตรงกับความจำเป็นปัจจุบันของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบสามารถเล็กและใหญ่ขึ้นตามความต้องการของคุณที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบสามารถขยายใหญ่ตามความต้องการของคุณได้

เราติดตั้งอุปกรณ์คุณภาพสูงและทันสมัยซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและแยกส่วนได้  เพื่อทำให้มั่นใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายว่าสามารถทำได้กับระบบเดิมที่คุณมีอยู่

3.png

เราจะมีพลังงานเพียงพอในวันที่มีเมฆครึ้มและช่วงกลางคืนหรือไม่?

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชั่วโมงที่มีแสงแดดยาวนานที่สุดในโลก มีข้อดีมากมายสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศนี้

แม้ว่าแผงโซลาร์เซลล์จำเป็นต้องมีแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่ไม่จำเป็นต้องโดนกับแสงอาทิตย์โดยตรง แผงโซลาร์เซลล์ยังคงดูดกลืนรังสียูวี แม้ว่าในวันที่มีเมฆครึ้มและฝนตก แต่การผลิตไฟฟ้าจะมีค่าต่ำลงระหว่างวันเหล่านี้  แผงโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าในวันที่เหมาะสมที่สุด เมื่อท้องฟ้าโปร่ง

แผงโซลาร์เซลล์จะไม่ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน คุณจำเป็นต้องมีระบบเก็บพลังงานไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ หรือเชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้า  เราจะพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของคุณ และทำให้มั่นใจว่าได้ตามความต้องการของคุณ

8.png

ตัวเลือกการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ฉันมีมีอะไรบ้าง?

หากคุณต้องการที่จะมีไฟฟ้าใช้จากแผงโซลาร์เซลล์ตลอดเวลา เราแนะนำให้คุณมีแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่เชื่อถือได้และมีความจุที่เพียงพอ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจว่า คุณมีพลังงานที่เพียงพอในการใช้ แม้กระทั่งในวันที่แดดน้อยก็ตาม

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อหรือรักษาการเชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้าไว้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เพียงพอ

photovoltaic-2138994_1920.jpg

ฉันสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่การไฟฟ้าและทำเงินได้หรือไม่?

ขณะที่ยังไม่มีระบบการขายเพื่อคืนทุนในตอนนี้ แต่ประเทศไทยอยู่ในช่วงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน

ประเทศนี้ใกล้ที่จะสร้างระบบ “มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน”  ซึ่งคุณจะสามารถขายพลังงานส่วนเกินที่ผลิตขึ้นกลับให้กับบริษัทผลิตไฟฟ้าได้ ระบบนี้ได้มีการดำเนินการแล้วในหลายภูมิภาคของโลก และคาดว่าจะดำเนินการในประเทศไทยอีกไม่นานเกินรอ

Solar Panel Installation

มีความเสี่ยงหรืออันตรายหรือไม่?

วิธีการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์มีความปลอดภัย 100% และไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือควันพิษ ก๊าซพิษ หรือของเสียใดๆ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านคือ พลังงานไฟฟ้าสะอาดที่มีราคาถูก

สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่แล้ว แผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยใดๆ แผงโซลาร์เซลล์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มเติมในบ้านของคุณ และควรจะพิจารณาว่าเป็นเหมือนกับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ เมื่อนำมาใช้งานที่บ้านของคุณ

Air Conditioner

ฉันสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้หรือไม่?

มีปัจจัยสองสามประการที่จะกระทบต่อการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศของคุณคือ คุณจะเสียค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงค่าไฟฟ้าที่คุณต้องจ่าย คุณใช้เครื่องปรับอากาศบ่อยแค่ไหน ขนาดของเครื่องปรับอากาศ และกำลังไฟฟ้าที่ใช้

พลังงานไฟฟ้าเป็นวิธีการเดียวที่คุณช่วยให้ค่าไฟฟ้าของคุณลดลง คุณไม่ต้องเป็นลมกับค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไป พลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการผลิตพลังงานทดแทนสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ ขณะเดียวกันก็ยังให้ไฟฟ้าที่เหลือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้

ระบบโซลาร์เซลล์จะสามารถประหยัดเงินได้หลายบาทตลอดระยะเวลา 25 ปี และอยู่ได้นานกว่าเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ของคุณเสียอีก

 

black-shower-head-switched-on-161502.jpg

คุณติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนแบบหรือไม่?

พลังงานแสงอาทิตย์มีเหลือเฟือในประเทศไทย  คุณสามารถมีน้ำร้อน คุณสามารถมีน้ำเย็น คุณสามารถสูบน้ำ คุณสามารถทำได้เกือบทุกสิ่งที่ต้องการไฟฟ้า  ลองจินตนาการถึงความเป็นไปได้

ฉันสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงในบ้านของฉันได้หรือไม่

ใช่ คุณสามารถทำได้!  คุณสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ในบ้านของคุณได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น   พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ของเราจะเข้ามาในบ้านของคุณเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เราติดตั้งตัวแปลงไฟฟ้าเพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระสลับ (AC) ได้อย่างไร?

DC ย่อมาจาก Direct Current หรือไฟฟ้ากระแสตรง  แผงโซลาร์เซลล์ของเราจะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง ความจำเป็นในการใช้งานบางอย่างของคุณอาจจะสามารถใช้ไฟฟ้ากระแสตรงได้เลย แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้า 220 V  เราใช้ตัวแปลงไฟฟ้าเพื่อทำการแปลงไฟฟ้าตรงเป็นไฟฟ้าสลับ ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยก๊าซหรือเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการกำเนิดไฟฟ้า

ฉันจะจ่ายไฟฟ้าให้กับตู้เย็นและตู้แช่ตอนกลางคืนได้อย่างไร?

โดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า  ไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนจะมาจากสายส่งการไฟฟ้า ซึ่งมีค่าไฟที่ลดลงในช่วงกลางคืน

การตั้งค่าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เหมาะกับตู้เย็นจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ตู้เย็นต้องใช้ในตอนกลางคืน

ฉันสามารถหยุดการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าได้ทั้งหมดหรือไม่?

คุณสามารถติดตั้งระบบไม่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความจำเป็นทางไฟฟ้าทั้งหมดของคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมกันของแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า และแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยแผงโซลาร์เซลล์ จากนั้นพลังงานไฟฟ้านี้ถูกใช้สำหรับการจ่ายไฟฟ้าตอนกลางคืน

 

ฉันจะพบปัญหาอะไรบ้าง หากใช้พลังงานแสงอาทิตย์?

การติดตั้งและการบำรุงรักษาของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ควรจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เช่น ไทย โซลาร์ เพาเวอร์ สิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า คุณมีระบบที่ถูกต้องสำหรับความต้องการของคุณ พร้อมกับการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีปัญหาใดๆ กับระบบไฟฟ้าของคุณ

เราแนะนำให้ทำการตรวจสอบและทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ปีละครั้ง เพื่อทำให้ระบบของคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ฉันสามารถเฝ้าตรวจสอบประสิทธิภาพจากระบบของฉันได้หรือไม่?

ระบบของคุณถูกติดตั้ง คุณจะได้รับแอป (App) สำหรับโทรศัพท์ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพระบบของคุณจากที่ใดก็ได้ ระบบนี้ไม่เพียงแต่แจ้งข้อมูลให้คุณทราบเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยคุณระบุพื้นที่ซึ่งคุณสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ และทำให้ระบบนั้นทำงานที่ระดับที่เหมาะสมที่สุด

ฉันสามารถชาร์จจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์?

ใช่! ผู้ผลิตรถและจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ได้พัฒนารถไฟฟ้า (EV) ขึ้นมาใช้งาน เมืองใหญ่และประเทศหลายแห่งมีแผนที่ประกาศใช้เพื่อยกเลิกการใช้เครื่องยนต์สันดาปในอนาคตอีกไม่นาน อนาคตสำหรับรถและจักรยานยนต์เป็นไฟฟ้า นั่นหมายถึงคุณจะสามารถเติมเชื้อเพลิงที่บ้านได้จากแผงโซลาร์เซลล์ของคุณ

ฉันจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของฉันหรือไม่?

เพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์ของคุณทำงานได้ดี และหลังคาของคุณอยู่ในสภาพที่ดี จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนปฏิบัติการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ไทย โซลาร์ เพาเวอร์ มีการจัดทำสัญญาการบำรุงรักษาราคาไม่แพง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบของคุณสามารถทำงานได้อย่างคงเส้นคงวาตามมาตรฐานสูงสุดและมีอายุการใช้งานที่นานที่สุด 

ฉันสามารถหาแหล่งเงินกู้สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้หรือไม่?

คุณสามารถหาแหล่งเงินกู้เหมือนกับการซื้อรถยนต์ของคุณ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณสามารถหาแหล่งเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินบางแห่ง ไทย โซลาร์ เพาเวอร์ สามารถให้ข้อมูลแก่คุณได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการหาแหล่งเงินกู้

การเปลี่ยนไปใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับไทย โซลาร์ เพาเวอร์ ทำได้ง่ายมาก

ติดต่อเพื่อขอนัดการปรึกษาหารือกับเราได้ฟรี

เราสามารถประเมินความจำเป็นด้านพลังงานไฟฟ้าของคุณ ตอบคำถามที่คุณอาจจะมี และให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกระบบที่มีอยู่

© 2020 Thai Solar Power

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube